روشنگر تاریکی‌ها

نسخه‌ی صوتی خودنوشت‌های صفیه و جبار

کتاب «روشنگر تاریکی‌ها» دربردارنده‌ی خودنوشت‌های جبار باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی است که به کوشش ثمینه باغچه‌بان جم‌آوری و منتشر شده است.

ثمینه خود در یادداشتی در پایان این کتاب نوشته است: «پیوند جبار و صفیه بیش از پنجاه سال پایید. پنجاه سالی که در آن فرازها اندک و نشیب‌ها فراوان بود، و به پایان بردن آن جز با همدلی و همراهی و همکاری ممکن نبود. مادرم در همه عرصه‌ها یار و یاور پدرم بود...»

بخش اول نسخه‌ی صوتی این کتاب، با صدای یکتا اعتمادی و روشنک کی‌منش، از روی چاپ مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان (۱۳۸۹) تهیه شده است. می‌توانید آن را از طریق لینک زیر بشنوید.

روشنگر تاریکی‌ها | مطالب مرتبط

logo