خاطراتی از سال‌های دور

گفت‌وگو با کاوه باغچه‌بان (بخش اول)

کاو باغچه‌بان در آغوش جبار باغچه‌بان

کاوه باغچه‌بان در قسمت ششم پادکست «موزیکوفیل» و بخش اول از گفت‌وگوی بلندش با حسام گرشاسبی، ابتدا خاطراتی از پدربزرگش، جبار، تعریف می‌کند. سپس از شبانه‌روزی شماره‌ی ۵ و جمعیت خیریه فرح پهلوی و مدرسه‌ی موسیقی مادرش، اِولین، می‌گوید. در بخش پایانی این گفت‌وگو خاطرات کاوه را از روزهای پایانی ثمین باغچه‌بان در استانبول می‌شنویم.

مطالب مرتبط