رباعیات جبار باغچه‌بان

چاپ ۱۳۳۷ تهران

نسخه‌ی پی‌دی‌اف رباعیات جبار باغچه‌بان از روی نسخه‌ی چاپ ۱۳۳۷ این کتاب تهیه شده است. در مقدمه‌ی این کتاب آمده است (با وفاداری کامل به انشای متن):

«چنانکه معمول است در انتشار هر اثری از جانب مؤلف یا ناشر مقدمه‌یی نوشته میشود. البته مقصود از نوشتن مقدمه ارائه‌ی بعضی نمونه‌هاست که خوانندگان را برای خریدن و خواندن آن تشویق نمایند. لیکن مقصود گوینده از انتشار این کتاب (چنانکه از قیمت آن معلوم است) یک سود مادی نیست و بدان، عنوان خدمت نیز نمیدهد زیرا جنبه‌ی منت و خودستائی دارد که مخالف با مسلک اوست. بلکه به نظر گوینده این کتاب مانند مراسله‌یی میباشد که میخواهد بوسیله‌ی آن بخدمت هموطنان عزیزش سلامی برساند. لذا با تجدید سلام این اثر خود را به پیشگاه حقیقت طلبان اهدا میکند. ج. باغچه‌بان»

توضیح اینکه قیمت کتاب که در مقدمه به آن اشاره شده ۱۰ ریال بوده است.

برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید.

رباعیات جبار باغچه‌بان | مطالب مرتبط

logo